سامانه پلوتون

شرکت (محصول): پرورش داده ها

بخش (محصول): مدیریت روابط با مشتریان, سامانه پلوتون

Pluto

پنل خدمات مشترکین

(Pluto Customer Care) CCP

پنل خدمات مشترکين، نقش راهبري سامانه يکپارچه مدیریت مشتریان پولوتون را برعهده دارد، اين سامانه واسط ارتباطی نمایندگان فروش است. اين سامانه به عنوان نقطه تماس مشترکين براي ارتباط حضوري يا غير مستقيم در اختيار نقاط تماس (فروشندگان، راهبران، و نمايندگان) قرار خواهد گرفت. این سامانه هسته اصلی مجموعه نرم افزاری پلوتون را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه این سامانه قابلیت های اصلی مجموعه نرم افزاری پلوتون را در خود جای داده است لذا این سامانه باید معماری قابل اعتماد داشته باشد.

Pluto

سامانه سرویس دهی به مشترکین

(Self Care Pluto) SCP

سامانه سرويس دهي به مشترکين به عنوان اولين نقطه تماس مشترکين براي سرويس دهي برخط، براي مديريت سرويس مشترکين و ثبت نام آنها و ارتباط بين راهبر سامانه و مشترکين طراحي شده است. اين سامانه به عنوان پل اصلي ارتباطي بين سازمان و مشترکين، نقش تعيين کننده اي در زمينه پياده سازي برنامه هاي سازمان براي جذب مشترکين و اطلاع رساني وقايع سازمان و محصولات جديد آن بازي مي کند.

Pluto

پنل مدیریت وظایف

(Pluto Task Management) PTM

پنل مدیریت وظایف سامانه ای است که به عنوان یک کارتابل الکترونیکی در اختیار کارشناسان مراکز فنی برای انجام وظایفی که راهکار نرم افزاری برایشان وجود ندارد، قرار می گیرد. در این سامانه مفهومی به نام وظیفه وجود دارد. هر وظیفه مشخص کننده یک کار توسط یک کارشناس است.

Pluto

پنل پاسخگوی خرابی

(Problem Handling Pluto) PHP

سامانه پاسخگوی خرابی با هدف مدیریت مشکلات مشتریان و در اختیار قرار دادن سرویس مورد نیاز پشتیبان ها، به مجموعه نرم افزاری پلوتون اضافه شده است. این سامانه بستری در اختیار پشتیبان ها قرار خواهد داد، تا داده های مورد نیاز برای برطرف کردن مشکلات مختلف را در اختیار داشته باشند. این سامانه با بستر سرویس دهنده مرکزی برای دریافت سرویس های مختف ارتباط برقرار می کند.

Pluto

پنل طراحی گزارشات

(Pluto Reporting Tool) PRT

این سامانه با هدف قرار دادن ابزاری برای طراحی گزارشات به صورت تحت وب در مجموعه نرم افزاری پلوتون قرار داده شده است.

Pluto

سامانه مدیریت زمان بندی

(Scheduling Management) ASP

سامانه مديريت زمان بندی (Advanced Scheduling Management System) قسمتي از محصول پلوتون است که به منظور تسهيل در ايجاد انواع فعاليت ها و زمان بندی ها و مديريت اجراي آنها پياده سازي شده است.

Pluto

سامانه پیگیری درخواست

(Pluto Incident Management System) IMP

سامانه پیگیری درخواست پلوتون (Pluto Incident Management System) یکی از زیر سامانه های بسته نرم افزاری پلوتون است که با هدف مدیریت درخواست های مشتریان در پروژه هایی که محصول پلوتون در اختیار مشتری قرار داده شده است، طراحی و پیاده سازی شده است.

آیا تمایل به خرید این محصول دارید؟ با ما تماس بگیرید. تماس با ما

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392