پروژه مرکز مدیریت شبکه سوئیچ ایران

هدف از انجام این پروژه بزرگ ملی و در مقیاس بزرگ، مدیریت سوئیچ‏ های مخابراتی بین شهری شرکت ارتباطات زیرساخت به طور متمرکز بوده است. تمامی مراحل این پروژه اعم از طراحی، پیاده ‏سازی و تست کاملاً با توان متخصصان داخلی این شرکت به انجام رسیده است. از مهمترین چالش‏های این پروژه وجود سوئیچ‏ های متنوع مخابراتی از انواع و برندهای متفاوت و عدم دسترسی به مستندات و برخی اطلاعات مهم مدیریتی این سوئیچ ‏ها بود، که با استفاده از روش‏های مختلف مهندسی معکوس این چالش پشت سر گذاشته شد. اهمیت بسیار بالای داده‏ ها از نظر صحت، انطباق و امنیت و همچنین نیاز به پوشش 100% وقایع و هشدارهای تولید شده در سطح شبکه در عین پراکندگی توزیع گره‏ ها در سطح کشور و حجم بالای داده‏ های تولید شده، از مواردی بود که بر حساسیت این پروژه می‏ افزود.

                                        

محصول ارائه شده در این پروژه بر اساس استاندارد ITU-T M3400 و کارکردهای FCAPS طراحی و پیاده ‏سازی شده است. از کارکردها و بخش‏های اصلی این سامانه می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

·        سکوي سازماني مديريت شبکه (Platform): فراهم نمودن محیط و سکویی مناسب برای مدیریت سایر سرویس‏ ها

·        سیستم مدیریتی کنترل دارایی(Inventory Management): شناسایی و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع شبکه

·        سیستم مدیریتی پیکر بندی(Configuration Management): نمایش پیکر‏بندی‏ های موجود بر روی منابع شبکه و همچنین اعمال پیکر‏بندی بر روی این منابع

·        سیستم مدیریتی اندازه گیری و تحلیل ترافیک(Traffic Measurement and Analysis): جمع آوری وتحلیل اطلاعات ترافیکی موجود در سطح شبکه

·        سیستم مدیریتی پیش بینی ترافیک(Traffic Forecasting): اعلام پیش‏ بینی‏ های کوتاه مدت و بلند مدت از تعداد و میزان Trunk Group های مورد نیاز بر اساس داده‏ های ترافیکی جمع آوری شده از سطح شبکه

·        سیستم مدیریتی کیفیت سرویس و مدیریت کارایی(QOS and Performance Management): اعلام حدود آستانه برای مقادیر مختلف ترافیکی جمع آوری شده از سطح شبکه و کنترل آنها توسط این سرویس

·        سیستم مدیریتی کنترل ترافیک(Traffic Control): دسترسی و مدیریت جداول مسیریابی و پایگاه داده گره‏ های شبکه

·        سیستم مدیریتی نظارت بر آلارم(Alarm Surveillance): نظارت و اعلام کلیه خطاهایی که در شبکه اتفاق می‏ افتد

·        سیستم مدیریتی ردگیری مشکل(Trouble Ticketing): صدور تیکت برای رهگیری خطاهای مشخص شده

·        سیستم مدیریتی ریشه یابی خطا(Fault Localization): تشخصی و ریشه‏ یابی علت و محل بروز خطا با استفاده از الگوهای تعریف شده

·        سیستم مدیریتی تصحیح خطا(Fault Correction): اجرای روال‏های تعریف شده به ازای خطاهای مختلف بوجود آمده در سیستم جهت تصحیح خطاهای بوقوع پیوسته در شبکه

·        سیستم مدیریتی امنیت (Security Management): مدیریت، تصدیق، اجازه،  بازرسی کاربران ، پنهان سازی اطلاعات و اعمال مدیریت امنیت در داده ها

                                         

مشخصات و کارکردهای یاد شده در این سامانه پوشش حداکثری نیازهای نظارت ومدیریت شبکه ‏های مخابراتی را منطبق با استانداردهای ارائه شده را فراهم می‏ آورد.

© گروه شرکت های پرورش داده ها - بخش فناوری های نوین - 1392